POH-GGZ

Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam in de POH-GGZ. POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuning Huisarten Geestelijke GezondheidsZorg. Werkzaamheden die hieronder vallen zijn consulten, visites en telefonische consulten. In overleg met de huisarts kunnen we kijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar specialistischer zorg. 

Huisartsen verwijzen hun clienten naar mij door voor:

  • Consultatie en ondersteuning huisartsen
  • Vraag- en probleemverheldering
  • Psycho educatie
  • Psycho sociale begeleiding
  • Focussing - of ontspanningssessies
  • ZelfKennisMethode (ZKM)-varianten
  • Verwijzing naar generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ